கோழி வளர்ப்பு மற்றும் கோழிக் குஞ்சுகள் விற்பனை.

எங்களிடம் நாட்டுக்கு கோழிகள் விற்பனைக்குண்டு, மற்றும் நாட்டு கோழிக் குஞ்சுகளை மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

நியாயமான விலையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

1 நாள் – 65.00 ரூ
2 கிழமை – 120.00 ரூ
1 மாதம் – 200.000 ரூ

Address : பாடசாலை வீதி, ஐயன்கேர்னி, செங்கலடி

தொடர்புகளுக்கு :

த. விஸ்வராஜ்

தொலைபேசி:

0772922187

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*