சிரட்டை அலங்கார உற்பத்தி மற்றும் மரத்திலான உற்பத்திகள்

பல வகையான சிரட்டை அலங்காரங்கள் மற்றும் மரத்திலான அலங்காரங்கள் எம்மிடம் மிக மலிவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

உரிமையாளர்: பிரியதர்ஷினி ஜீவானந்தம்

முகவரி : அமிர்தம் கடைத்தொகுதி, பிரதான வீதி, கொம்மாதுறை.

தொ.இல – 0776175579

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*