பிரம்பு உற்பத்திப் பொருட்கள்

குறைந்த விலையில் பிரம்பு உற்பத்திப்பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரே இடம்

பெயர் :- கந்தையா மார்கக்கண்டு
விலாசம் :- புன்னையடி வீதி,புதுக்குடியிருப்பு-தெற்கு
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் 0779909955
உற்பத்திப்பொருள்:-குப்பைக்கூடை, இடியப்பத்தட்டு, பூவாஸ்,மரைக்கால்,சுளகு, புத்தகராக்கை,கதிரை,தொட்டில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*