கைத்தறிச் சாறிகளை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ள நாடவேண்டிய ஒரே இடம்

உள்ளுர் உற்பத்தியாளர்களின் கைவண்ணத்தில் நெய்யப்பட்ட தரமான கைத்தறிச் சாறிகளை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ள நாடவேண்டிய ஒரே இடம்…

தொடர்புகளுக்கு :

எம்.ஆர்.எம்.அப்துல் ஹமீத்
பரீதா நெசவு நிலையம்,
ஹிஸ்புல்லா வீதி,
புதிய பாலமுனை – 11,
ஆரையம்பதி.

தொலைபேசி இலக்கம் : 077 6633242

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*