லிஹாசனன் கைத்தறி நிலையம்

தரமானதும் மிகச்சிறந்த தரத்திலான கைததறியில் உற்பத்தி செய்யப்ட்ட சாறி, சல்வார், சாறன மற்றும் லுங்கி உற்பத்தி பொட்கள் தேவையான அளவில் எம்மிட்ம் உண்டு…

உரிமையாளர்: திரு.சி.சிவரஞ்சன்
முகாமையாளர்: திருமதி.விமலினி சிவரஞ்சன்
புளியடிப்பிள்ளையார் வீதி,
எருவில்,
களுவாஞ்சிகுடி

S.Sathyagowri ADS MS & EP (Kaluwanchikudy) 0772282011 sathyasivalingam3@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*