சிலைகள் மற்றும் சீமெந்து பொருட்கள் உற்பத்தி

அழகான முறையில் நேர்த்தியாகவும் உறுதியாகவும் கண்ணை கவரும் வண்ணத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு நியாயமான முறையில் சிறந்த விலக்கழிவுடன் சிலைகள் மற்றும் சீமெந்து உற்பத்தி பொருட்கள் விற்பனைக்கு உண்டு.

தொடர்புகளுக்கு
சுப்பிரமணியம் யோகநாதன்
பிரதான வீதி,
களுவாஞ்சிகுடி
0652250215

S.Sathyagowri ADS MS & EP (Kaluwanchikudy) 0772282011 sathyasivalingam3@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Latest Products